Utøvere & Evenement

morten jorsalfareSigurd Jorsalfares reise fra Norge til Jerusalem gjennom ord og tone. Et musikalsk foredrag ved forfatter Øystein Morten og musikerne Sven Westad, Anne Blengsdalen og Jan Ibro Khelil. I storsalen på Lågdalsmuseet på Kongsberg, tirsdag 25.juli kl 19.00.

Øystein Morten ga i 2014 ut boka "Jakten på Sigurd Jorsalfare" på Spartacus forlag. Dette skriver forlaget om boka:

"Sigurd Jorsalfare var den første europeiske kongen som vervet seg til korstogene. Historiene om hans fryktløshet og mange seire har gjort ham til en av de fremste helteskikkelsene våre. I 1108 ledet han som attenåring 60 skip ut fra Bergen, på vei mot Jerusalem. Forfatteren Øystein Morten har reist i hans fotspor, på jakt etter et sannere bilde av sagakongen.

Fortellingen starter med at hodeskallen til Sigurd Jorsalfare tas ut fra det kongelige gravmausoleet på Akershus festning. Kan dagens rettsmedisinske metoder forandre historien? Kan vi komme nærmere kongens personlighet?

westadØystein Morten prøver å rekonstruere stiene Jorsalfare vandret og slagene han kjempet. Et av de mest spektakulære slagene skjedde i en fjellhule på den spanske øya Formentera, hvor forfatteren klatrer i revner og stup for å fatte hvordan Sigurd kunne overmanne fienden ved hjelp av skip, hundre meter over havet.

Tre år etter at han forlot Bergen, vender Sigurd Jorsalfare hjem, men alle skipene er borte, og kongen selv – er han blitt gal?
Øystein Morten levendegjør de norske og utenlandske kildene om Sigurd og setter dem i en helt ny sammenheng.

Dette er historiefortelling på sitt mest spennende!"

Svein Westad er en profilert folkemusiker fra Kongsberg. Munnharpe er hans hovedinsttrument, men spiller blant annet også Kraviklyre. Han har god kunnskap til både asiatisk, orientalsk og arabisk musikk, da han har reist mye, blant annet i Nepal. Han har spilt sammen med en rekke musikere blant annet fra Nepal. India og Norge, og har samarbeidet musikalsk med den kurdiske syreren Jan Ibro Khelil i flere år. De har hatt flere konserter sammen.

I 2016 deltok han på albumet Lament for Syria, sammen med gruppa Sufi, med blant andre Steinar Ofsdal og Jan Ibro Khelil,  (Utgitt av Etnisk Musikkklubb). Jan Ibro Khelil er  en politisk flyktning fra Assads regime i Syria, nå bosatt på Kongsberg. Han er lærer og freelance journalist. Khelil er svært opptatt av sang og musikk og han synger og og spiller på den langhalsede lutten Saz (Tambur).

Anne Svånaug Blengsdalen er en kjent folkemusiker fra Miland i Telemark bosatt på Kongsberg.  Hardingfele, kveding og dans som spesialitet. På dette arrangementet blir det vokal og lyrespill. Hun er professor på Høgskolen i Sør-Øst Norge, studiested, Bø i Telemark. Hun har skrevet en doktoravhandling om Stadsmusikantordningen i Norge 1660-1800, med hovedvekt på Kongsberg og Skien. (2015). Hun var forfatter og redaktør av "Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal", som utkom i 2011. (Folkemusikksenteret i Buskerud).

 

Mer informasjon

Oystein Morten, Spartacus Forlag 

Svein Westad facebook

Jan Ibro Khelil facebook

Anne Svånaug Blengsdalen facebook