Private bygninger

fabel 2Av de ca. 200 tømmerbygningene fra tida før 1537 som er bevart i Norge er 44 bevart i Numedal. Av disse finner vi 3 i Flesberg, 16 i Rollag og 21 i Nore og Uvdal. Hele 22 bygninger er fra tiden før svartedauden (1349). To av de eldste bygningene står i Nore og Uvdal og er tømret i 1160. En av de mest opprinnelige bygningene er Alfstadloftet fra 1193 i Rollag.
Det er tre langloft i dalen av en type som bare finnes i Numedal. To av loftene står på gården Kravik i Nore og er fra 1200-tallet. Det tredje loftet står på Sevletunet og kan være bygd så sent som i 1632, men det har klare likhetstrekk med de to middelalderloftene.

I flere av bygningene er det portaler med utskjæringer som viser at her har det vært svært dyktige treskjærere. Mange av bygningene som er bygd i tiden etter 1537 er bygget i middelaldertradisjon og er i likhet med andre bygninger fra før 1650 automatisk freda.

StabburSevletunetSevleloftet er det yngste av de tre langlofta i Numedal. Loftet skal være bygd så seint som i 1632, men bygningsformen og beitskiene har en klar middelaldersk karakter. Loftet har mange likhetstrekk med loftet på Mellom Kravik, med inngangsdører til hvert rom fra sval-gangene utenfor. Sevleloftet har to forrådsrom i første etasje og tre rom med faste senger langs veggene i andre etasje.

thumb alfstad dør

På gården Alfstad i Rollag står et loft (stabbur) fra 1193. Loftet skiller seg ut fra andre loft fra denne tida fordi det er tømra med innvendige svaler i ei tømra kasse. Det har findalslaft og er lafta slik at det er breiere øverst.

Søre Kravik introLangloftet på Søre Kravik skiller seg fra de andre langloftene i Numedal, fordi det bare har sval på langsida i første etasje. For å komme til rommene i andre etasje må folk gå opp ei trapp i det første rommet i første etasje. Dette rommet kalles hitburet og var et gjesterom med faste benker langs veggene. Borteburet ut mot Kravikfjorden var mat-forrådsrom.

thumb Vangestadloftet2På Nordre Vangestad i Flesberg står det et loft som er datert før 1350. Dette har vært et stashus med soverom i andre etasje, men har senere blitt omgjort til forrådshus. Loftet skiller seg ut fra de andre i dalen. Det har sval på fire sider, dette er vanlig i Telemark, men det er bare loftet på på søre Rauland i Uvdal som har samme byggemåte i Numedal.

Mellom Kravik introLangloftet på Mellom Kravik blei bygd omtrent på samme tid eller litt seinere enn langloftet på Søre Kravik. Funksjonen var likevel en annen. Rommene i første etasje er matforråds-rom mens rommene i andre etasje er soverom med faste senger langs veggene. Loftet har to rom i hver etasje, og hvert rom har inngang fra langsvalen utenfor. Ei trapp fra svalen i første etasje leder opp til svalen i andre etasje.

Støttespillere

Flesberg komm grey   rollag komm grey   nore og uvdal komm grey   viken   buskerud   Lågdalsmuseet  

Middelalderuka i Numedal

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

        

Mer om Middelalderuka